MĚŘIČ KVALITY VODY ZEROWATER (MODRÝ)

30,00 €
S DPH

Přijímáme platby pouze v eurech. Kurz eura vůči české koruně si můžete ověřit v Česká národní banka.

Počet

Digitální měřič kvality vody TDS je určen ke kontrole kvality vody.

Udává celkovou koncentraci rozpuštěných pevných látek v kapalině.

Zařízení je kalibrované pro kontrolu vody. Měřič TDS obvykle ukazuje množství rozpuštěných pevných látek v jednotkách na milion dílů (1 ppm = 1 miligram rozpuštěných částic na litr vody).

Vložte jej do sklenice vody a na displeji z tekutých krystalů
se ukáže čistota vody v jednotkách ppm (1 ppm ~ 1 mg / l).


VYSVĚTLENÍ ČTENÍ (KVALITA VODY)

0-25 - výborná (voda této kvality je čištěna následujícími způsoby:
destilací / reverzní osmózou / filtry zerowater)

25-100 - dostatečně dobrá
100 - 200 - neuspokojivá
300-600 – špatná
600-999 – velmi špatná

Užitečné pro zkoumání kvality pitné vody (nenahraditelné filtrem na čištění vody), jakož i pro laboratorní účely, akvária, bazény a vaření. Čím nižší je hladina TDS (rozpuštěných pevných látek) ve vodě, tím efektivněji budou vaše tělesné buňky absorbovat pitnou vodu. Čím vyšší je hladina TDS ve vodě, tím vyšší je možnost, že ve vodě budou škodlivé nečistoty, které by mohly ohrozit vaše zdraví nebo zkomplikovat příjem molekul vody na buněčné úrovni.

CO JE TDS?

MNOŽSTVÍ ROZPUŠTĚNÝCH PEVNÝCH LÁTEK

Rozpuštěné pevné látky vyjadřují množství sloučenin, jako jsou minerály, soli a organické sloučeniny, které jsou rozpuštěny ve vodě kontaktem s horninou a jinými povrchy. TDS může být tvořen několika různými typy sloučenin (včetně, ale bez omezení na tyto): vápník, hořčík, železo, chlorid sodný a sulfidy (což jsou sloučeniny, které se často vyskytují v zásobách podzemní vody).

*Zvýšené hladiny TDS (celkový obsah rozpuštěných pevných látek) mohou ovlivnit chuť a vzhled vaší vody.


ZEROWATER FILTER INCLUDES:
what is TDS
Množství rozpuštěných pevných látek (TDS) se týkají minerálů, solí, kovů včetně olova, chemikálií, fluoridů a odtoků, které znečišťují vaši pitnou vodu.

ZeroWater Technology je jediný systém filtrace vody, který odstraňuje 99,6% TDS, což odpovídá TDS ve vyčištěné balené vodě.

ZEROWATER
ZR-TDS
9 ks