ČASTÉ DOTAZY


• Většina konvenčních filtrovacích nádob na vodu používá dvoustupňové vodní filtry, zatímco filtrovací nádoby na vodu ZeroWater® používají patentovaný pětistupňový filtr.• Filtry ZeroWater® používají technologii Ion Exchange na rozdíl od jednoduchého vodního filtru pouze s uhlíkem.• Filtry ZeroWater® odstraňují prakticky všechny (99,6%) detekovatelné rozpuštěné pevné látky, zatímco přední značky odstraňují nejvýše 50% těchto látek.

How-long-will-the-ZeroWater-Filter-lastNe, měřič TDS ZeroWater® měří celkový obsah rozpuštěných pevných látek a není určen k měření obsahu olova.
Spojené královstvíOlovo obecně není přítomno v širší veřejné vodovodní síti ve Velké Británii, ale může být přítomno v domech postavených před rokem 1970, které mají rozvod vody řešený olověným potrubím. Spojené království má standardní prahovou hodnotu 10 μg / l.USAEPA stanovila maximální prahovou hodnotu 15 ppb pro obsah olova ve vodě z vodovodu. Filtrace ZeroWater® splňuje tyto požadavky.
Dodaný měřič TDS měří celkový obsah rozpuštěných pevných látek v dílech na milion, ppm.
Celkové rozpuštěné pevné látky (TDS) je obsah neorganických nečistot nacházejících se ve vodě, které přispívají k rozdílu v chuti vody. Rozpuštěné pevné látky vstupují do našich vodovodů starým potrubím, odtoky ze solí, pesticidů, hnojiv a dalších.
Vzhledem k tomu, že jeho pětistupňový filtrační systém pracuje mnohem důkladněj než běžné dvoustupňové filtry, bude filtrace o něco pomalejší, díky tomu ale odstraní více nečistot.
Jakmile filtr dosáhne konce své životnosti, může se ve vodě objevit kyselý nebo mírně rybí zápach / chuť. Jak je uvedeno v návodu, jakmile digitální měřič dosáhne hodnoty 006 nebo se rozsvítí světelná kontrolka (v závislosti na tom, jaké máte zařízení), měli byste přestat používat filtr, jehož životnost vypršela a vyměnit jej. Naše filtrace má indikaci konce životnosti, kterou standardní filtry nemají. Používání filtru po konci jeho životnosti pouze dále zhorší kvalitu iontových částic a může dojít ke snížení pH. Snížení pH není nebezpečné, ale při extrémním vyčerpání filtru existuje možnost, že úroveň pH může klesnout dostatečně nízko na to, že může dojít i k rozdílu chuti vody, ke kterému dochází při pH pod 1 nebo 2. Nelze určit předem životnost Vašeho filtru bez znalosti kvality Vaší kohoutkové vody a bez znalosti Vaší spotřeby vody. Vzhledem k tomu, že se kvalita vody může v čase lišit, může se měnit i životnost filtrů.
Většina středisek sběru a recyklace domácího odpadu ve Velké Británii přijímá použité filtry k recyklaci. Filtry by měly být zlikvidovány v recyklačních nádobách na plasty a poté budou znovu zpracovány a přeměněny na jiné produkty, jako je zahradní nábytek. Nejprve se prosím obraťte na místní úřad pro bližší informace ohledně likvidace či recyklace filtrů.


JAK TO FUNGUJE?


• Většina konvenčních filtrovacích nádob na vodu používá dvoustupňové vodní filtry, zatímco filtrovací nádoby na vodu ZeroWater® používají patentovaný pětistupňový filtr.
• Filtry ZeroWater® používají technologii Ion Exchange na rozdíl od jednoduchého vodního filtru pouze s uhlíkem.
• Filtry ZeroWater® odstraňují prakticky všechny (99,6%) detekovatelné rozpuštěné pevné látky, zatímco přední značky odstraňují nejvýše 50% těchto látek.
Filtr ZeroWater® Ion Exchange je složen z 5 stupňů, které kombinují patentované technologie za účelem odstranění organických a anorganických kontaminantů ve vodě. Výsledkem filtrace je jedinečná filtrovaná voda obsahující tak málo rozpuštěných pevných látek, jako čištěná balená voda.
Filtrační systémy ZeroWater® nejsou určeny pro celý dům ani pro instalaci do vodovodních rozvodů. Všechny naše skleněné filtrační džbány (na 10 či 12 skleniček) a všech 23 našich skleněných dávkovačů na filtraci vody má pohodlný kohoutek, kterým lze doplňovat vodu přímo z chladničky, aniž byste museli vyjímat vodní filtr. To vše i jen jednou rukou.
I kdyby poskytovatel služeb dokázal čistit vodu v rozsahu, v jakém to dělá ZeroWater®, voda může na své cestě z úpravny vody do vodovodu nebo z potrubí ve vaší domácnosti nasávat chemikálie, což dodává vodě z vodovodu typickou chuť. ZeroWater® chutná čistě a svěže.
Pokud máte vodu ze studny, je odpovědností vlastníka nechat ji zkontrolovat a otestovat na různé látky včetně mikrobiologických kontaminantů. Jakmile je studna schválena k pití, pracuje ZeroWater® s vodou ze studny stejně jako s jakoukoli jinou vodou z vodovodu.
Vodní filtry ZeroWater® produkují jedinečnou filtrovanou vodu se stejným obsahem TDS (pevných rozpuštěných látek) jako obsahují láhve balené vody. Získáte tedy čistou vodu bez plastových lahví a bez vysokých nákladů. Průměrná cena čisté vody z produktů ZeroWater v ČR je asi 4 – 4,50 Kč za litr.
Filtry ZeroWater® produkují vodu, která má podobnou úroveň čistoty jako voda produkovaná reverzní osmózou. V našich systémech nedochází ke ztrátám vody a fungují na principu gravitace. Kromě toho není nutné je instalovat do vodovodního potrubí.
Destilování vody zahrnuje proces vaření vody, převedení páry do jiné nádoby, kde jsou páry kondenzovány a vše, co se neodpaří, zůstane v první nádobě. Nečistoty, které se odpařují, se dostanou do vody v druhé nádobě. Proti tomu ZeroWater používá proces deionizace, který zahrnuje filtrování vody. Iontoměničové částice ve filtru odvádějí nežádoucí ionty a minerály z vody. Lidé obvykle říkají, že destilovaná voda nemá žádnou chuť, zatímco voda od ZeroWater je popisována jako chutná a osvěžující. Proces destilace také vyžaduje elektřinu a je časově náročný.
Naše voda vám poskytuje stejnou kvalitu jako voda destilovaná, bez elektřiny a problémů s dopravou balené vody z obchodu domů.
Pokud váš systém reverzní osmózy není určen k dezinfekci a není vybaven například ultrafialovou lampou nebo generátorem ozónu, membrána systému se rychle naplní bakteriálním filmem, pokud je Vaše voda kontaminována mikroorganismy. Systémy ZeroWater na trhu v současné době nejsou schopné odstraňovat bakterie z vody.
Systémy změkčování vody vyměňují sodík nebo draslík za vápník, aby se zabránilo hromadění vápníku a aby se mýdla lépe napěnila. Jejich účelem není zlepšit chuť pitné vody.
Deionizovaná voda neobsahuje rozpuštěné anorganické látky (nebo ionty). Typicky je asi 95% známých látek znečišťujících vodu rozpuštěno v anorganických látkách. Deionizační procesy tedy mohou potenciálně odstranit asi 95% nečistot z vody. Iontová výměna využívá skutečnosti, že všechny ionty mají kladný nebo záporný náboj. Iontoměničová pryskyřice při iontové výměně přitahuje takové rozpuštěné anorganické látky. Iontoměničová pryskyřice se skládá z malých polymerních granulí o velikosti zrnka písku. Tomu se říká smíšená vrstva, protože oba typy granulí jsou smíchány dohromady. Povrch kationtových granulí obsahuje vodíkové ionty (kladný náboj). Povrch aniontových granulí obsahuje hydroxidové ionty (negativní náboj). Polymer funguje výměnou znečišťujících iontů ve vodě za vodíkové a hydroxidové ionty. Kontaminující ionty ulpívají na granulích, zatímco vodík a hydroxid se uvolňují do vody. Tyto dva ionty se spojí a vytvoří vodu.


CO LZE FILTREM ODSTRANIT?


How-long-will-the-ZeroWater-Filter-last


Současné technologie filtrování vody nemohou rozlišovat mezi žádoucími a nežádoucími chemickými součeninami, které by se ve vodě mohly vyskytovat, filtr je odstraní všechny. Mnoho odborníků na výživu doporučuje, abychom přijímali základní vitamíny a minerály z vyvážené stravy, a ne nutně ze samotné vody.
Certifikát ZeroWater® zajišťuje, že množství olova je pod hodnotami, které jsou stanoveny normami pro poskytovatele vodohospodářských služeb (v zemích EU jsou povoleny hodnoty 10 až 50 μg / l). ZeroWater® je jediné zařízení s gravitačním filtrem certifikované v této kategorii pro redukci olova.
Nezávislé testy potvrdily, že filtry ZeroWater® umí redukovat obsah léčiv z kohoutkové vody.
PVC je druh plastu. Protože naše systémy jsou certifikovány NSF a testovány na uvolňování plastů, nemůže naše voda obsahovat plastové částice.
Naše filtry byly nezávisle testovány laboratoří certifikovanou EPA na redukci fluoridů s celkovým procentem redukce 99%.
Filtry a džbány ZeroWater® obsahují materiály běžně používané v průmyslu pro zpracování uranu. Filtry a džbány ZeroWater® nebyly testovány z důvodu vysokého obsahu uranu požadovaného pro testování.
Naše vodní filtry a džbány byly nezávisle testovány laboratoří s certifikátem EPA na redukci arsenu s celkovým procentem redukce 99%.
Filtry a džbány ZeroWater® byly nezávisle testovány na snížení obsahu chloraminu. Přítomnost chloraminu však může snížit očekávanou životnost filtru, takže pokud máte chloramin ve vodě, možná budete muset filtr měnit častěji než obvykle.
Filtry ZeroWater® doposud nebyly testovány na odstranění fenolu.
Filtry ZeroWater® doposud nebyly testovány na odstranění kryptosporidií (mikrobiologických cyst).
Současný systém vodních filtrů ZeroWater® je určen k použití s vodou upravenou lokálním poskytovatelem pitné vody, Vodní filtr ZeroWater® neodstraní mikrobiologické nečistoty.
Vodní filtry a džbány ZeroWater® neodstraňují rozpuštěný kyslík z vody.
Ano, certifikáty NSF potvrzují, že vodní filtry ZeroWater® snižují obsah chromu 6 o 99.7%


ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


Aby bylo možné získat perfektní 000, musí být vodního filtr ZeroWater® zašroubován a kompletně utěsněn, aby se zabránilo jakékoli kontaminaci. Zajistěte, aby byl vodní filtr ZeroWater® správně navlečen (dávejte pozor na křížový závit) a aby byl zcela usazen ve vodní nádrži. Zkontrolujte, zda je mezi gumovým těsněním mezi vodním filtrem ZeroWater® a zásobníkem modré gumové těsnění, a že se těsnění nezaseklo v žádném závitu.
Když mu filtrovaná voda kyselou chuť nebo je cítit rybinou, dosáhl filtr konce životnosti a musí být vyměněn. Životnost filtru se v jednotlivých domácnostech liší - záleží na vaší spotřebě vody v domácnosti a množství TDS (celkového množství rozpuštěných pevných látek) v kohoutkové vodě (chemické složení vody se liší podle zdroje a podle toho, jak je lokálně ošetřeno vaším městem nebo obcí). V tabulce (pod otázkou, jak dlouho vydrží můj filtr) na stránce FAQ zjistíte, kolik litrů vody je filtr schopen zpracovat. Je důležité pravidelně měřit filtrovanou vodu pomocí měřiče kvality vody a pokud je na displeji měřič 006 nebo vyšší, měl by být filtr vyměněn.
Některé zbrusu nové filtry mohou propouštět jemné uhlíkové částice do vody kvůli způsobu, jakým se usadily. To je zcela bezpečné a lze to vyřešit propláchnutím systému, dokud nebude voda čistá.
Uhlík uvnitř filtru je před plněním vypláchnut čištěnou vodou. Někdy to může způsobit kondenzaci uvnitř vaku / víka, která je neškodná.
Voda prochází 5 vrstvami, aby se hodnota TDS (celkového množství rozpuštěných pevných látek) snížila na 000. Většina ostatních vodních filtrů používá pouze 1–2 vrstvy, proto jejich voda nemůže dosáhnout 000. Pomalý průtok vody Vám naznačuje, že voda správně prochází procesem filtrace.
Na rozdíl od jiných populárních vodních filtrů nemusí být naše vodní filtry ZeroWater® před použitím namočeny. Je však dobré nalít několik šálků, abyste se ujistili, že vaše voda je čistá a na měřiči je hodnota 000.
Kontaktujte nás na info@zerowater.cz, abychom mohli vyřešit problém s nádobou na vodní filtr a poskytnout vám odpovídající náhradní díl. Nevyhazujte víčko ani nádrž, protože jsou stále funkční.
Digitální měřič - Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí, pokud se na LCD displeji nezobrazuje žádný údaj, bude pravděpodobně nutné vyměnit baterie. Odstraňte konec měřiče a nahraďte jej (2) 357A nebo (2) LR44. Světelný indikátor - Pokud máte světelný indikátor, ponořte ho asi 2,5 cm do kohoutkové vody (nefiltrované ZW). Pokud se nerozsvítí, je baterie pravděpodobně vybitá. Pokud máte světelný indikátor s tlačítkem pro zapnutí / vypnutí, opakujte stejné kroky jako při stisknutí a podržení tlačítka pro zapnutí / vypnutí, když jste ponořeni. Chcete-li vyměnit baterii, odstraňte konec měřiče / indikátoru a nahraďte ji (3) AG3.


FILTRACE / ŽIVOTNOST FILTRU


How-long-will-the-ZeroWater-Filter-last


Životnost filtru se u jednotlivých domácností liší. Životnost filtru závisí na množství TDS (celkové množství rozpuštěných pevných látek) ve vaší nefiltrované vodě a spotřebě vody v domácnosti (chemické složení vody se liší podle zdroje a podle toho, jak je lokálně ošetřena vaším městem nebo obcí). V tabulce (pod otázkou, jak dlouho vydrží můj filtr) na stránce ČASTÉ DOTAZY zjistíte, kolik litrů vody je filtr schopen zpracovat. Je důležité pravidelně kontrolovat filtrovanou vodu pomocí měřiče kvality vody a pokud je na displeji měřiče 006 nebo vyšší, měl by být filtr vyměněn. Důrazně doporučujeme, aby hodnota nebyla vyšší. Na rozdíl od běžných filtrů si všimnete rozdílů v chuti a vůni, když filtr ZeroWater® dosáhl konce životnosti. V tomto okamžiku velmi doporučujeme změnit filtr.
• Jedná se o pětistupňový filtr, který je komplexnější než běžné dvoustupňové filtry
• Technologie iontové výměny na rozdíl od jednoduché uhlíkové filtrace
• Odstraní prakticky všechny (99,6%) detekovatelné rozpuštěné pevné látky, zatímco přední značky odstraní až 50%
Životnost filtru ZeroWater® závisí na množství TDS, ne na tom, zda je vaše voda ze studny, pramene nebo obecního vodovodu. Před použitím studniční vody v našem systému si ji nechte otestovat.
Systém ZeroWater® obsahuje specifické materiály, které brání růstu bakterií v kazetě.
Filtry ZeroWater® jsou vyrobeny z polypropylenu bez BPA (bisfenol A). Zařízení ZeroWater® jsou vyrobena z polypropylenu bez BPA a ABS (Akrylonitrilbutadienstyren).


CERTIFIKÁTY


Džbán a filtry ZeroWater® jsou certifikovány NSF International pro standardy 42 a 53.
Filtrační technologie je přesně stejná jako u džbánů, sklenice není v současné době certifikována.


TDS MĚŘIČ


How-long-will-the-ZeroWater-Filter-lastNe, měřič TDS ZeroWater® měří celkové množství rozpuštěných pevných látek a není určen k měření obsahu olova.
Přibalený měřič TDS poskytuje hodnotu množství celkových rozpuštěných pevných látek v dílech na milion (ppm).
Celkové rozpuštěné pevné látky (TDS) jsou neorganické nečistoty nacházející se ve vodě, které přispívají k rozdílu v chuti vody. Rozpuštěné pevné látky se dostávají do našich vodovodů starým potrubím, odtokem z posypových solí, pesticidů, hnojiv a dalších.
Dnešní technologie filtrování nemohou rozlišovat mezi škodlivými chemikáliemi a užitečnými minerály, které by se ve vodě mohly vyskytovat, filtr všechny tyto látky odstraňuje, proto je důležité dodržovat dietu, která doplňuje základní minerály potřebné pro tělo. Mnoho výživových odborníků doporučuje pít čištěnou vodu s jídlem a ne na lačno.
Měřič TDS dodávaný s vaším systémem máte k dispozici proto, abyste mohli měřit TDS průběžně - třeba každý druhý den. To je obzvláště důležité, pokud máte vysokou hladinu TDS vody (přes 300), protože váš filtr bude nutné měnit častěji. Použitím měřiče TDS k častému měření filtrované vody budete vědět, že je čas na výměnu filtru, než se dostane příliš přes hodnotu 006.
Do měřiče lze použít buď baterie 2 - 357A, 2-LR44 nebo 3-AG3, které najdete kdekoli, kde si koupíte baterii do hodinek.
Měřič TDS nedokáže detekovat nenabité částice, jako jsou organické kontaminanty. Rovněž nemůže detekovat nerozpuštěné částice, jako jsou bakterie.
Stejně jako u jiných elektronických zařízení se někdy můžete setkat s problémy s měřičem TDS.
Při řešení problému postupujte podle následujících pokynů.
1. Odstranili jste víčko? (Platí pouze pro digitální měřič)
2. Zapnuli jste měřič? (Platí pouze pro digitální měřič)
3. Skladovali jste přístroj v lednici? Pokud ano, někdy je nutné nechat jej zahřát na pokojovou teplotu, aby správně fungoval. Pokud jste to již udělali, zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu v důsledku kontaktu s vodou. 4. Zkontrolujte, zda na LCD displeji není rez. Pokud je přítomen rez, budete muset vyměnit měřič TDS.
5. Pokud nic výše uvedeno nepomohlo, je pravděpodobně vybitá baterie. Chcete-li vyměnit baterii, odstraňte konec měřiče TDS a vyměňte baterii za novou typu 357-A, kterou si můžete zakoupit kdekoli, kde koupíte baterii do hodinek.
Hodnota TDS se liší v horké nebo studené vodě ze stejného kohoutku, protože kontaminanty se snadněji rozpouštějí v teplejší vodě, což vede k vyšším hodnotám. Měřič TDS upravuje teplotu, ale pokud je voda příliš horká, bude dávat uměle vysoké hodnoty. Obecně bude nejpřesnější odečet při pokojové teplotě nebo v její blízkosti.


ZÁRUKA


Společnost Zero Technologies, LLC zaručuje, že dávkovač, džbán, džbány, filtrační systém lahví, cestovní láhev a měřič TDS ZeroWater® budou po dobu jednoho roku od data nákupu bez výrobních vad, pokud budou použity v souladu s uživatelskou příručkou. Pokud během tohoto období jednoho roku zjistíte výrobní vadu ve vašem dávkovači, džbánu, džbánu, filtračním systému lahví, cestovní láhvi nebo měřiči TDS (bez filtru) ZeroWater®, vyměníme díly zdarma. Chcete-li podat záruční reklamaci, volejte +370 61688455 nebo navštivte www.zerowater.lt/xxxx. Je vyžadován doklad o nákupu s datem prodeje.
Společnost Zero Technologies, LLC zaručuje, že její filtry ZeroWater® nebudou mít výrobní vady po dobu 30 dnů od data nákupu, pokud budou použity v souladu s uživatelskou příručkou. Pokud během této 30denní lhůty zjistíte výrobní vadu filtrační kazety ZeroWater®, bezplatně ji vyměníme (po odečtení nákladů na přepravu). Je vyžadován doklad o nákupu s datem prodeje. Chcete-li uplatnit reklamaci na vadnou filtrační kazetu ZeroWater®, musíte nejprve telefonicky kontaktovat zákaznický servis..
Společnost Zero Technologies, LLC poskytuje záruku spotřebiteli po dobu jednoho roku od data nákupu měřiče TDS na všechny vady materiálu a zpracování, pokud je používán v souladu s uživatelskou příručkou. Pokud během tohoto jednoho roku zjistíte, že některé části měřicího přístroje TDS jsou poškozené nebo poškozené z důvodu výrobních vad, vyměníme je bezplatně po domluvě. Ručitel nepřebírá žádnou odpovědnost za náhodné nebo následné škody, za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití výrobku nebo použití jakéhokoli neoprávněného příslušenství. V rozsahu povoleném místními zákony nahrazuje tato záruka jakoukoli jinou záruku, výslovnou nebo předpokládanou, včetně jakékoli předpokládané záruky prodejnosti nebo vhodnosti, a vylučuje jakoukoli další povinnost výrobce, distributora nebo prodejce, včetně jakékoli odpovědnosti za zvláštní, náhodné nebo následné škody. Pokud je vyžadován servis nebo máte nějaké dotazy ohledně používání vašeho produktu ZeroWater®, volejte zákaznický servis.